tajniak blog

Twój nowy blog

podobno niejaki Harris twierdzi (a wtóruje mu w tym Piotr Szwajcer, tłumacz książki Bóg urojony), że nauka w znaczeniu angielskiego słowa science, a nie cokolwiek innego (np etyka), ma prawo mówić o tym, co jest dobre, a co złe; na podstawie badań ludzkiego mózgu oczywiście; pytanie jednak brzmi: czyjego?

i jeszcze jeden artykuł, tym razem na portalu dominikanów: Trójca Święta, Mariusz Tabaczek OP;

z okazji jutrzejszej Uroczystości Najświętszej Trójcy przeglądaliśmy internet w celu wyszukania jakichś (jakich? jakich-ś) informacji na ten temat; oto co znaleźlismy w między innymi: Hipostaza, Internetowa Liturgia Godzin – Trójca Święta, Trójca Święta wezwaniem do budowania wspólnoty;

dziewięć dni temu odbył się setny odcinek Audycji z Piwnicy; można było wygrać niejedną nagrodę, z której to okazji niektórzy skorzystali; i jest to godne podziwu, że są tacy, ktorzy nie pozwalają umknąć przechodzącym tuż obok okazjom; gratulujemy zwycięzcom;

z książki „Jeśli Boga nie ma” Leszka Kołakowskiego, a dokładniej z rozdziału „Mówić o tym, co niewypowiadalne…”: Historia najnowsza dostarcza raczej przykładów na to, że podejmowane w tradycyjnie chrześcijańskich społeczeństwach próby osiągnięcia pełnego „wyzwolenia” spod jarzma wyimaginowanej tyranii Boga, jak to określali radykalni humaniści, owocowały znacznie bardziej złowrogą niewolą, niż ta, do której kiedykolwiek zachęcało chrześcijaństwo.

za 88 lat, w roku 2100, 4 lata po roku przestępnym, 4 lata przed rokiem przestępnym, luty będzie miał 28 dni; w tym dniu o kolejny dzień od katolickiego Bożego Narodzenia odsunie się Boże Narodzenie prawosławne; no chyba że nastąpi jakaś reforma czy porozumienie;

przedziwna jest wiara człowieka w swoją tożsamość, jedność, swego rodzaju niezmienność pomimo przemijania, a także w realność rzeczy nierzeczywistych, będących tworami kultury, pomimo barbarzyńskiej przyrody; zdumiewające jest – o ile zdumiewa – definiowanie przedmiotów na podstawie ich celu używania; krzesło jest krzesłem, ponieważ SŁUŻY do siedzenia; a przecież wiemy, że nie każdemu; mucha nie siada;

na czas może już bardziej amerykański, ale zawsze to jakiś czas, zdążyliśmy i oto ukazuje się DZIŚ Dodatek Q; główną rolę zdają się w nim odgrywać mnich Miodek i opat; ogłoszone są tu też Tajniaki 2011 – te od redakcji; na Tajniaka Czytelników i Słuchaczy czekamy do najbliższego piątku (a teraz noc z soboty na niedzielę się odbywa);

minęło 9 lat; skończył się kalendarz; czterch przyniosło chorego, by go uzdrowił;
oto nominowane płyty do Tajniaka 2012:

Amen – De Press
Ballady na koniec świata – Siekiera
Bar la Curva/Plamy na Słońcu – KNŻ
Luxtorpeda – Luxtorpeda
Pan Krakers – Arka Noego

Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: „On umarł”. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał

wśród dzisiejszych czytań przewija się motyw czasu; w pierwszym czytaniu Jonasz dzień spędza na chodzeniu po Niniwie, którą trzebaby przejść w trzy dni, mówiąc o tym, że zostało miastu dni czterdzieści; św. Paweł mówi o tym, że czas jest krótki – przemija postać tego świata; Marek Ewangelista wspomina, że Jezus mówił: „Czas się wypełnił…”;

wszystko przemija, odchodzi; jedynie Bóg nieustannie nadchodzi;

wraz z nieszporami skończył się adwent, a zaczęła oktawa Bożego Narodzenia; życzymy wszystkim pokoju i miłości;

dziś koncert grupa Spirit Of 84 gra z okazji wydania nowej płyty „Na wszystkich giełdach świata”; Tajniak jest patronem medialnym tej płyty; dlatego miło nam poinformować, że płytę można kupić tutaj;


  • RSS